Adrian Bura

Team

Specjalizuje się w zakresie prawa zamówień publicznych.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Złożył egzamin radcowski po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Od 2012 r. doradza zamawiającym i wykonawcom w zakresie prawa zamówień publicznych. Posiada również doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych w szerokim spektrum ich działalności operacyjnej.

Experience

 • posiada czteroletnie doświadczenie jako koordynator procesu udzielania zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej,
 • z sukcesem reprezentował zarówno zamawiających jak i odwołujących przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym m.in. odwołującego w postępowaniu na budowę Muzeum Historii Polski o wartości zamówienia w wysokości 565 mln zł,
 • doradzał zarówno zamawiającym jak i wykonawcom na każdym z etapów kilkuset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym m.in. zamawiającym w postępowaniach obejmujących modyfikację i rozbudowę największych systemów informatycznych w kraju
 • jako pełnomocnik zamawiającego kompleksowo przygotował i przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o znacznej wartości, w tym m.in. postępowanie na zawarcie umowy ramowej obejmującej rozbudowę systemu informatycznego kluczowego dla funkcjonowania sektora publicznego o wartości 20 mln zł oraz dofinansowane ze środków UE postępowanie na realizację inwestycji drogowej o wartości 50 mln zł,
 • świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim dla klientów m.in. z branży IT, budowlanej, medycznej, pośrednictwa wizowego oraz jednostki wymiaru sprawiedliwości.

Publications

 • 20 października 2023, Przetargi Publiczne
  Zastosowanie kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia
 • 5 kwietnia 2020, Zamówienia Publiczne DORADCA
  “Prawnik podpowiada” – marzec 2020 r.
 • 2 listopada 2017, Przetargi Publiczne
  Dokumenty w konkursie
 • 1 listopada 2017, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – Listopad 2017 r.
 • 3 września 2017, Przetargi Publiczne
  Wymóg zawierania przez wykonawców umów o pracę
 • 2 maja 2017, Przetargi Publiczne
  Umowy ramowe