Kancelaria PIERÓG & Partnerzy Jedna z wiodących firm prawniczych w Polsce, uznawana za lidera w dziedzinie prawa zamówień publicznych

Skontaktuj się z nami

Wiedza
i doświadczenie

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy, dzięki ogromnemu doświadczeniu prawników Kancelarii oraz pełnemu zaangażowaniu w sprawy każdego Klienta, świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa zamówień publicznych na niezmiennie wysokim poziomie od 1 sierpnia 1998 r.

Doskonałe przygotowanie zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie ekspertów PIERÓG & Partnerzy pozwala na nieszablonowe podejście do problemów, z zachowaniem wysokiej jakości obsługi. W działaniach na rzecz Klientów zespół Kancelarii cechuje się szeroką wiedzą merytoryczną, o czym świadczą liczne sukcesy oraz wyróżnienia w prestiżowych rankingach.

Dowiedz się więcej
25 lat
lat
na rynku
90%
wygranych
spraw
2 mld
największa
obsługiwana
inwestycja
100 mln
wartość
największego
sporu

Sukcesy

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w całości, co pozwoli Klientowi Kancelarii na zawarcie umowy

Wybór oferty Klienta Kancelarii został zakwestionowany przez odwołującego, który zarzucał zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy wskazując na błąd w obliczeniu ceny oraz możliwość wykluczenia go z postępowania na podstawie przesłanki zawartej w art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Aktualności

Laur Collegium Witelona dla Mecenasa Jerzego Pieróg

Laur przyznawany jest osobom, które swoją pracą i działalnością przyczyniły się do znacznego rozwoju Uczelni, podnoszenia jakości kształcenia oraz umocnienia pozycji Uczelni w regionie, w kraju lub zagranicą.

Klienci