Wydarzenia

Eksperci PIERÓG & Partnerzy występuje w charakterze Patrona Merytorycznego kongresów, konferencji oraz szkoleń.

Wydarzenia

V Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi

W dniach 15-17 kwietnia 2024 roku odbędzie się V Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi.

W tym roku, po raz pierwszy, na swoje wystąpienie zaprasza Mecenasa Jerzego Pieróg, który będzie omawiał Praktyczne zastosowanie zasady efektywności w zamówieniach na dostawy i usługi.

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Konferencji!

Wydarzenia

VI Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców

W dniach 29.02-1.03.2024 roku odbędzie się już VI Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców.
W tym roku zapraszamy na wystąpienie Mecenas Joanny Presz-Król pt. Wyjaśnianie treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – prawo czy obowiązek, jak skutecznie zadawać pytania, a może lepiej nie pytać, a wnieść odwołanie?

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Konferencji!

Wydarzenia

25-lecie PIERÓG & Partnerzy

22 listopada 2023 roku, podczas spotkania inaugurującego EBF Warszawa Procurement Festival, Kancelaria PIERÓG & Partnerzy świętowała 25-lecie swojej działalności. Na uroczystą Galę, która odbyła się w przepięknych wnętrzach Muzeum Gazowni Warszawskiej, licznie przybyli klienci, pracownicy, współpracownicy oraz przyjaciele PIERÓG & Partnerzy. Wśród gości przybyłych na uroczystość nie zabrakło Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Pana Huberta Nowaka oraz […]

Wydarzenia

III Konferencja Eksperci dla Praktyków

W dniach 14-15 listopada 2-23 r. odbędzie się III Konferencja “Eksperci dla Praktyków”. Konferencja będzie poświęcona praktycznemu stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym razem poruszymy najbardziej newralgiczne problemy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pani Mecenas Joanna Presz-Król poprowadzi wykład pt. “Pilność jako przesłanka korzystania z trybów niekonkurencyjnych – studium przypadków” Więcej informacji pod linkiem: https://www.merito.pl/poznan/iii-konferencja-eksperci-dla-praktykow […]

Wydarzenia

XVIII Forum Przetargów Publicznych

W dniach 9-11 października 2021 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy odbyło się XVIII Forum Przetargów Publicznych. Forum Przetargów Publicznych to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz osiemnasty spotkali się najlepsi eksperci i praktycy, aby przez trzy dni wspólnie omówić problemy występujące w praktyce stosowania prawa zamówień […]

Wydarzenia

PROCUREMENT FESTIVAL EBF WARSZAWA 23-24.11.2023 r.

25 lat działalności Kancelarii PIERÓG & Partnerzy na rynku zamówień publicznych skłania do refleksji i rozmów na temat kierunku, w jakim zmierza ta szeroka dziedzina gospodarki, ale wąska gałąź prawa. Zamknijmy erę zamawiających i wykonawców, gdzie priorytety wyznacza każda z tych grup dla siebie. Stwórzmy przestrzeń do wspólnych działań i sami określmy kierunki rozwoju oraz […]

Wydarzenia

Konferencja “Nowe wyzwania w administracji publicznej”

W dniu 28 września 2023 r. odbyła się Konferencja “Nowe wyzwania w administracji publicznej”. Radca prawny Katarzyna Latecka wygłosiła wykład pt.: “Zmiany w prawie zamówień publicznych związane z elektronizacją zamówień publicznych” (Wykład poświęcony zmianom w przepisach pzp związanych z elektronizacją, w tym obowiązkowi składania ofert drogą elektroniczną oraz przesłance odrzucenia oferty określonej w art. 226 […]

Wydarzenia

25-lecie Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy

Szanowni Państwo, W tym roku Kancelaria świętuje 25 lecie swojej działalności w związku z tym planujemy kilka inicjatyw. Zmiana siedziby już za nami. Teraz pora na zmianę strony internetowej. Prace ciągle trwają i nie zabraknie nowości.   zespół PIERÓG & Partnerzy

Wydarzenia

VII Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

W dniach 24-26 maja 2023 r., odbyło się VII Forum Zamówień Publicznych Kadry Kierowniczej w Kołobrzegu, którego organizatorem jest miesięcznik „Przetargi Publiczne”. Jednym z prelegentów był adw. Jerzy Pieróg, który wygłosił swoją prelekcję “Tajemnica przedsiębiorstwa z punktu widzenia zamawiającego: co w praktyce może być tajemnicą przedsiębiorstwa; zasada jawności czy tajemnica przedsiębiorstwa – co ma pierwszeństwo; […]

Wydarzenia

V Forum Zamówień Publicznych

W dniach 17-18 kwietnia 2023 r. miała miejsce ogólnopolska konferencja V Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców, której organizatorem jest miesięcznik „Przetargi Publiczne”. Jest to ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń przedstawicieli firm biorących udział w procedurach przetargowych. Swoje prelekcje na konferencji wygłosili zaproszeni Mecenas Joanna Presz-Król oraz Mecenas Jerzy Pieróg.