Sukcesy

Zespół PIERÓG & Partnerzy najbardziej znany jest na rynku z realizacji największych w Polsce postępowań przetargowych.

Sukcesy

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w całości, co pozwoli Klientowi Kancelarii na zawarcie umowy

Wybór oferty Klienta Kancelarii został zakwestionowany przez odwołującego, który zarzucał zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy wskazując na błąd w obliczeniu ceny oraz możliwość wykluczenia go z postępowania na podstawie przesłanki zawartej w art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Sukcesy

Skuteczna obrona oferty naszego klienta

Kancelaria reprezentowała przed Krajową Izbą Odwoławczą wykonawcę (jako przystępującego), którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, którego przedmiotem była dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia – mikrobusów dla wojska (wartość zamówienia ok. 35 mln zł).

Sukcesy

Zamawiający może żądać wszystkich informacji, które są niezbędne do rzetelnej  oceny zdolności zawodowych wykonawcy

Czy Zamawiający może żądać szczegółowych informacji o sposobie realizacji wykonawcy w tym o odbiorcy końcowym usługi nawet w sytuacji gdy usługę realizuje podwykonawca na rzecz innego wykonawcy? Z takim zagadnieniem zmierzyła się Krajowa Izba Odwoławcza.

Sukcesy

Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie skierowane przeciwko ofercie Klienta Kancelarii w całości, co pozwoli mu na zawarcie umowy z zamawiającym. 

Rankingi

Ranking Legal 500 Europe 2024

Kancelaria PIERÓG & Partnerzy z rekomendacją w międzynarodowym rankingu prawniczym Legal 500 EMEA.

Mec. Jerzy Pieróg wśród prawników rekomendowanych w kategorii ‘Leading Individuals’.

Sukcesy

Rynek usług sprzątania szpitalnego otwiera się na konkurencję

Nasz klient z szansą na uzyskanie zamówienia w jednym z największych szpitali w Polsce.

Sukcesy

Mec. Jerzy Pieróg najlepszym prawnikiem w dziedzinie zamówień publicznych wg Chambers and Partners!!

Mec. Jerzy Pieróg po raz trzynasty znalazł się na najwyższej pozycji wśród prawników – specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych, jako „Eminent Practicioner”.

Sukcesy

Mec. Joanna Presz-Król po raz trzeci w rankingu Chambers and Partners!!

Z dumą informujemy, że Mec. Joanna Presz-Król po raz trzeci została wyróżniona w rankingu Chambers and Partners wśród cenionych ekspertów z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Sukcesy

Sukces w drodze do uzyskania zamówienia!

Ryczałt nie zwalnia zamawiającego z obowiązku opisu zakresu robót budowlanych. Skuteczne odwołanie na niekorzystne postanowienia SWZ.