Sukcesy

Zespół PIERÓG & Partnerzy najbardziej znany jest na rynku z realizacji największych w Polsce postępowań przetargowych.

Sukcesy

Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Kancelaria reprezentowała Przystępującego, który ubiegał się o udzielenie zamówienia na eksploatację, obsługę, konserwację oraz utrzymanie sprawności eksploatacyjnej infrastruktury portowej w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Sukcesy

Odwołanie oddalone w całości! Klient Kancelarii z prestiżowym kontraktem na budowę Muzeum Getta Warszawskiego

Z ogromną satysfakcją informujemy, że 11 października 2023 r. podpisany został kontrakt o wartości 295 446 000,00 złotych na budowę Muzeum Getta Warszawskiego przy ulicy Siennej. Kancelaria obroniła przed KIO wybór oferty wykonawcy inwestycji, przystępując do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Największa grupa zarzutów odwołania odnosiła się do zaliczenia przez zamawiającego doświadczenia Kierownika Budowy, nabytego […]

Sukcesy

Rusza inwestycja Polskiego Wydawnictwa Muzycznego! Skuteczna obrona oferty klienta Kancelarii przed KIO doprowadziła do zawarcia umowy o wartości prawie 90 milionów złotych.

Kancelaria świadczyła doradztwo prawne wykonawcy z branży budowlanej, ubiegającemu się o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, dotyczącej przebudowy siedziby Oficyny przy ul. Fredry 8 w Warszawie. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kancelaria skutecznie reprezentowała klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach dwóch postępowań odwoławczych, zainicjonowanych odwołaniami wniesionymi przez jednego z […]

Sukcesy

Klient Kancelarii z kontraktem o wartości ponad 600 milionów złotych na budowę wystawy stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie

Kancelaria świadczyła doradztwo prawne jednej z wiodących firm z branży budowlanej, ubiegającej się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wystawy stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie. Przetarg zakończył się podpisaniem przez klienta Kancelarii kontaktu o wartości 629 milionów złotych. Wystawa stała będzie liczyć 7300 m kw. i znajdzie się na niej ok. 3600 muzealiów (w […]

Sukcesy

Rusza inwestycja Polskiego Wydawnictwa Muzycznego! Skuteczna obrona oferty klienta Kancelarii przed KIO doprowadziła do zawarcia umowy o wartości prawie 90 milionów złotych.

Kancelaria świadczyła doradztwo prawne wykonawcy z branży budowlanej, ubiegającemu się o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, dotyczącej przebudowy siedziby Oficyny przy ul. Fredry 8 w Warszawie. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kancelaria skutecznie reprezentowała klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach dwóch postępowań odwoławczych, zainicjonowanych odwołaniami wniesionymi przez jednego z […]

Sukcesy

Kolejna wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą

Krajowa Izba Odwoławcza uznała odrzucenie oferty Klienta Kancelarii za naruszające art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Klienta Kancelarii, którego oferta została odrzucona z powodu niezgodności z warunkami zamówienia. Za niezgodne z warunkami zamówienia Zamawiający uznał zaniechanie uzupełnienia w formularzu oferty informacji identyfikujących producenta oferowanych produktów. KIO przychylając się […]

Sukcesy

Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Kancelaria reprezentowała Odwołującego Wegner sp. z o.o. sp. k. Podstawowy zarzut dotyczył braku realności udostępnienia jednemu z wykonawców biorących udział w postępowaniu zasobów podmiotu trzeciego w postaci doświadczenia. Oferta tego wykonawcy, wbrew dyspozycji art. 118 ust. 2, nie zakładała uczestnictwa podmiotu udostępniającego zasoby w wykonaniu zamówienia. Wykonawca ten przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. Izba […]

Sukcesy

Kolejny sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy w postępowaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Projektu pn. Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa –Ostrawa”. Odwołujący zarzucał Zamawiającemu, że dokonał on wyboru jako najkorzystniejszej oferty konkurencyjnego wykonawcy, który popełnił błąd w obliczeniu ceny oferty, zaoferował rażąco niską cenę oferty oraz popełnił czyn nieuczciwej konkurencji. KIO […]

Sukcesy

Wygrana przed KIO w sprawie przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez jeden z oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Sukcesy

Klient Kancelarii z szansą na uzyskanie zamówienia o wartości ponad 600 000,00 zł po uwzględnieniu odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą

W postępowaniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej prowadzonym przez gminę z Województwa Świętokrzyskiego odrzucono ofertę klienta Kancelarii działającego w formie spółki cywilnej.