Aleksandra Wątrobińska

Team

Absolwentka Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej.

Z Kancelarią Prawną PIERÓG & Partnerzy związana od 2015 r.

Experience

  • zdobywa doświadczenie zawodowe biorąc udział w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Kancelarię PIERÓG & Partnerzy jako członek komisji przetargowych w zakresie oceny ofert oraz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców,
  • przygotowuje oferty w postępowaniach przetargowych na obsługę prawną w których Kancelaria bierze udział jako wykonawca,
  • przygotowuje projekty umów, zleceń, aneksów na obsługę prawną,
  • koordynuje pracę prawników oraz terminowość realizowanych zleceń.