Jolanta Szymanek - Górniak

Team

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach Prawo oraz Historia, a także studiów podyplomowych Rachunkowość dla zawodów prawniczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz działach zamówień publicznych jednostek administracji publicznej, instytucji kultury oraz uczelni wyższych.

Experience

  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej w postępowaniach na dostawy, usługi i roboty budowlane w procedurze krajowej i unijnej,
  • sporządzanie opinii i analiz w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • doradztwo zamawiającym oraz wykonawcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,