Justyna Góźdź

Team

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Absolwentka Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji. W 2022 r. ukończyła studia podyplomowe w specjalizacji Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego oraz została wpisana na listę radców prawnych. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Z Kancelarią Prawną PIERÓG & Partnerzy związana jest od marca 2021 r.

Experience

• świadczy bieżącą obsługę prawną zamawiających oraz wykonawców,
• świadczy doradztwo na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane, zarówno w procedurze krajowej, jak i unijnej, weryfikuje i tworzy dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym projekty specyfikacji warunków zamówienia i umów,
• przygotowuje opinie prawne, pisma procesowe, środki ochrony prawnej w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sporządza odwołania i odpowiedzi na odwołanie, oraz analizy prawne w zakresie zamówień publicznych;
• przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze pełnomocnika zamawiającego.

Publications

  • 20 października 2023, Przetargi Publiczne
    Zastosowanie kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia