Katarzyna Dubowska

Team

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe „Zamówienia publiczne”. Posiada kilkuletnie bogate doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W 2022 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego oraz została wpisana na listę radców prawnych. Z Kancelarią Prawną Jerzy PIERÓG & Partnerzy związana jest od maja 2017 r.

Poza świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Klientów Kancelarii pełni funkcję Koordynatora Działu Prowadzenia Postępowań.

Experience

• posiada kilkuletnie doświadczenie w departamencie zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych o strukturze oddziałowej w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, kontroli prowadzenia postępowań przez jednostki regionalne, sporządzania i weryfikacji planów zamówień publicznych oraz opracowania przepisów wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień,
• doradza zamawiającym oraz wykonawcom na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, usługi, dostawy,
• doradza zamawiającym oraz wykonawcom w zakresie realizacji umów zawartych po przeprowadzeniu postepowań o udzielenie zamówień publicznych,
• sporządza opinie prawne, analizy prawne i pisma procesowe,
• odpowiada za sporządzanie środków ochrony prawnej,
• zastępuje Klientów Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą,
• kompleksowo przygotowuje i weryfikuje dokumentację przetargową,
• koordynuje przygotowanie i przeprowadzenie postepowań o udzielenie zamówień publicznych zleconych przez Klientów Kancelarii w ramach pomocniczych działań zakupowych na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
• przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu pełnomocnika zamawiającego, a także wykonuje czynności w postępowaniach jako przewodnicząca komisji przetargowych,
• zdobyła doświadczenie jako sekretarz komisji przetargowych w kilkudziesięciu postępowaniach przeprowadzonych na rzecz Klientów Kancelarii,
• posiada doświadczenie w audycie zewnętrznym Klienta Kancelarii oceniając przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Publications

 • 20 października 2023, Przetargi Publiczne
  Zastosowanie kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia
 • 13 lipca 2020, Zamówienia publiczne DORADCA
  “Prawnik podpowiada” – czerwiec 2020 r.
 • 4 maja 2020, Zamówienia Publiczne DORADCA
  “Prawnik podpowiada” – kwiecień 2020 r.
 • 5 marca 2020, Zamówienia Publiczne. Doradca
  “Prawnik podpowiada” – luty 2020 r.
 • 6 listopada 2019, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – październik 2019 r.
 • 17 października 2019, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – wrzesień 2019 r.
 • 2 stycznia 2019, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – grudzień 2018 r.
 • 15 listopada 2018, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – listopad 2018 r.
 • 4 listopada 2018, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – październik 2018 r.
 • 10 września 2018, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – sierpień 2018 r.
 • 8 sierpnia 2018, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – lipiec 2018 r.
 • 14 maja 2018, Zamówienia Publiczne Doradca
  “Prawnik podpowiada” – kwiecień 2018 r.
 • 2 listopada 2017, Przetargi Publiczne
  Umowa z drugim wykonawcą (cz. 2)
 • 2 października 2017, Przetargi Publiczne
  Umowa z drugim wykonawcą (cz. 1)