Katarzyna Markocka

Team

Specjalizuję się w prawie zamówień publicznych.

Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych- SGGW w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zdobyte w jednostce sektora finansów publicznych tj. Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze w Warszawie.

Experience

  • posiada kilkuletnie doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy, sporządzaniu i weryfikacji planów zamówień publicznych;
  • weryfikowała i tworzyła dokumentację przetargową w tym specyfikację warunków zamówienia oraz projekty umów, uczestniczyła w postępowaniach w roli sekretarza komisji przetargowej;
  • kompleksowo przygotowuje i weryfikuje dokumentację przetargową;
  • doradza zamawiającym oraz wykonawcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.