Michał Szczodry

Team

Radca prawny. Absolwent prawa Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W swojej praktyce zawodowej skupia się na prawie zamówień publicznych. Posiada bogate i pełne sukcesów doświadczenie w reprezentacji zamawiających i wykonawców przed Krajową Izba Odwoławczą i Sądami Okręgowymi.

Experience

  • prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców,
  • współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zamawiającymi sektorowymi,
  • reprezentuje wykonawców w sporach sądowych przeciwko zamawiajacym z tytułu kar umownych a także zwrotu bezpodstawnie zatrzymanego wadium,
  • uczestniczył w postępowaniach przetargowych dotyczących budowy Szpitala Południowego w Warszawie, ochrony na Stadionie Narodowym, Centralnego Portu Komunikacyjnego, odbioru i zagospodarowania odpadów, budowy i utrzymania dróg a także przewozu osób i w wielu innych,
  • posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych,
  • prowadził przed sądem sprawy pracownicze, zarówno od strony pracodawcy jak i pracowników,
  • jest autorem kilkudziesięciu publikacji o tematyce zwiazanej z zamówieniami publicznymi.