Paweł Skrodzki

Team

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie pomocy publicznej, prawie funduszy europejskich.

Radca prawny, nauczyciel, trener, project manager (PRINCE2®). Ukończył studia prawnicze (2008) oraz stosunki międzynarodowe (2005) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2013 r.

Experience

 • posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego (w szczególności z branży IT), jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury (głównie teatrów), a także organizacji pozarządowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w biznesie, m.in.  w renomowanej spółce konsultingowej oraz firmie zajmującej się optymalizacją procesów produkcyjnych,
 • od 15 lat zajmuje się zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze źródeł europejskich. Tworzył, rozliczał, kierował oraz obsługiwał prawnie kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków europejskich m.in. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Horizon2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości kilkuset milionów złotych,
 • współpracował na co dzień z takimi Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi jak Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także z większością Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy w Polsce,
 • jako nauczyciel i trener przeprowadził ponad 4,5 tys. godzin zajęć z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa funduszy europejskich, prawa pomocy publicznej, prawa finansów publicznych, prawa autorskiego, i in. W tym charakterze współpracuje m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Publications

 • 20 października 2023, Przetargi Publiczne
  Zastosowanie kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia
 • 3 listopada 2021, Przetargi Publiczne
  Ocena referencji
 • 3 grudnia 2020, Przetargi Publiczne
  Pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • 4 października 2020, Przetargi Publiczne
  Postępowanie konkursowe