Wsparcie prawne na etapie realizacji kontraktu

Kancelaria PIERÓG & Partnerzy oferuje profesjonalną pomoc prawną również na etapie realizacji zamówienia.

  • doradztwo w sprawach wymagających zmiany zawartej umowy, wykonania robót dodatkowych i uzupełniających
  • sporządzanie opinii prawnych i analiz
  • rekomendacje co do spornych kwestii związanych z realizacją zamówienia

Doświadczenie

  • dzięki doradztwu Kancelarii wielu inwestorów terminowo i z sukcesem zakończyło realizację kontraktów
  • doradzaliśmy w przedsięwzięciach inwestycyjnych o znacznych wartościach jak budowa szpitali, autostrad czy metra.
  • sporządziliśmy szereg umów związanych z procesem budowanym, jak również opinii prawnych dotyczących ich wykonywania
  • doradzaliśmy Klientom na etapie realizacji inwestycji
  • pozytywne rozwiązaliśmy wiele sporów, które pojawiały się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia
  • reprezentowaliśmy w sprawach sądowych, w których nie można było zawrzeć satysfakcjonujących naszych Klientów ugód
Skontaktuj się z nami

Klienci