Publikacje

Eksperci prawni Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy są autorami licznych publikacji książkowych, a także publikacji prawnych, artykułów i opinii eksperckich w mediach.

Publikacje

Zastosowanie kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy od 25 lat z sukcesami świadczy usługi dla szukających profesjonalnej obsługi prawnej zamawiających i wykonawców. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii pozwala na sprawne prowadzenie postępowań w imieniu zamawiających, na osiąganie sukcesów w sporach toczonych przed KIO i sądami oraz na efektywne wsparcie w skutecznej realizacji zawartych umów. Z tej okazji oddajemy w Państwa ręce […]

Publikacje

Waloryzacja umów w pytania i odpowiedziach – bezpłatny materiał

Waloryzacja umów w pytaniach i odpowiedziach to bezpłatny ebook do pobrania na stronie internetowej: https://promo.marketplanet.pl/waloryzacja E-book zawiera: opracowanie 30 pytań, które zadali Zamawiający; informacje o podstawie prawnej dotyczącej waloryzacji umów; praktyczną wiedzę i informacje na jakiej podstawie waloryzować umowy.

Publikacje

Krajowa Izba Odwoławcza – jaka była, jaka będzie?

Najpierw długo mówiono, że powstanie. Później długo powstawała. Wreszcie – uchwalona została ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Art. 172: Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, właściwa do rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć protestów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. […]

Pobierz PDF
Publikacje

Doradca to ktoś bliski

Miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca obchodzi 25 lecie działalności. Gratulujemy twórcom i życzymy dalszych sukcesów. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. “Doradca to ktoś bliski” autorstwa mec. Jerzego Pieróg opublikowanym na łamach trzechsetnego numeru Zamówienia Publiczne Doradca.

Pobierz PDF
Publikacje

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Pierwszy raz w historii jednolitego systemu zamówień publicznych ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów określających zasady pozasądowego rozwiązywania sporów.

Publikacje

Postępowanie konkursowe

Większość problemów dotyczących konkursu na gruncie pzp, jakie do tej pory sygnalizowano, została przez ustawodawcę zidentyfikowana, co widać w zmianach, jakie w tej materii przynoszą przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Publikacje

“Prawnik podpowiada” – czerwiec 2020 r.

Prawnicy z Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych po raz kolejny odpowiadają na zgłaszane przez czytelników miesięcznika Zamówienia Publiczne DORADCA pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów ustawy Pzp. W czerwcowym numerze magazynu na pytania czytelników odpowiada prawnik Katarzyna Dubowska. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją oraz zachęcamy do dalszego zadawania nam […]

Pobierz PDF
Publikacje

Wadium w nowym Pzp – forma, zasady wnoszenia, zwrotu i zatrzymywania

Przepisy nowego Prawa zamówień publicznych nie wprowadziły rewolucji w instytucji wadium. Jego cel, forma oraz podstawowe zasady wnoszenia i zatrzymania pozostały w dużej mierze niezmienione. Zachęcamy do lektury artykułu r. pr. Joanny Presz – Król.

Pobierz PDF
Publikacje

Kryteria oceny ofert a efektywność zamówień na tle regulacji nowego Prawa zamówień publicznych

W kwietniowym wydaniu Zamówienia Publiczne DORADCA został opublikowany artykuł autorstwa r.pr. Joanny Presz – Król pt. “Kryteria oceny ofert a efektywność zamówień na tle regulacji nowego Prawa zamówień publicznych” Jednym z podstawowych celów systemu zamówień publicznych jest efektywne wydatkowanie środków publicznych. Poprawa efektywności zamówień publicznych była również kluczowym założeniem inicjatorów uchwalenia ustawy z dnia 11 września […]

Pobierz PDF
Publikacje

“Prawnik podpowiada” – kwiecień 2020 r.

Prawnicy z Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych po raz kolejny odpowiadają na zgłaszane przez czytelników miesięcznika Zamówienia Publiczne DORADCA pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów ustawy Pzp. W kwietniowym numerze magazynu na pytania czytelników odpowiada Katarzyna Dubowska. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją oraz zachęcamy do dalszego zadawania nam pytań!

Pobierz PDF