Publikacje

Eksperci prawni Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy są autorami licznych publikacji książkowych, a także publikacji prawnych, artykułów i opinii eksperckich w mediach.

Publikacje

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie jej przez zamawiającego

  Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie jej przez zamawiającego Miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 12 (217) grudzień 2023 r.

Publikacje

Zastosowanie kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy od 25 lat z sukcesami świadczy usługi dla szukających profesjonalnej obsługi prawnej zamawiających i wykonawców. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii pozwala na sprawne prowadzenie postępowań w imieniu zamawiających, na osiąganie sukcesów w sporach toczonych przed KIO i sądami oraz na efektywne wsparcie w skutecznej realizacji zawartych umów. Z tej okazji oddajemy w Państwa ręce […]

Publikacje

Ryzyko kontraktowe

  Ryzyko kontraktowe Miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 5 (210) maj 2023 r.

Publikacje

TSUE o utajnianiu dokumentów (cz. 2)

  TSUE o utajnianiu dokumentów (cz. 2) Miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 2 (207) luty 2023 r.

Publikacje

TSUE o odtajnieniu dokumentów (cz. 1)

  TSUE o odtajnieniu dokumentów (cz. 1) Miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 1 (206) styczeń 2023 r.

Publikacje

Podstawa zmiany umowy

Z pzp wynika zasada niezmienności umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego w stosunku do oferty, która została wybrana. Ustawodawca przewidział jednak szereg okoliczności, których wystąpienie legitymuje strony do zawarcia aneksu do umowy. Należy mieć na uwadze, że zawarcie umowy nie stanowi celu postępowania przetargowego, lecz jest nim realizacja zamierzenia zamawiającego. W sytuacji, gdy zmiana umowy […]

Publikacje

Waloryzacja umów w pytania i odpowiedziach – bezpłatny materiał

Waloryzacja umów w pytaniach i odpowiedziach to bezpłatny ebook do pobrania na stronie internetowej: https://promo.marketplanet.pl/waloryzacja E-book zawiera: opracowanie 30 pytań, które zadali Zamawiający; informacje o podstawie prawnej dotyczącej waloryzacji umów; praktyczną wiedzę i informacje na jakiej podstawie waloryzować umowy.

Publikacje

Krajowa Izba Odwoławcza – jaka była, jaka będzie?

Najpierw długo mówiono, że powstanie. Później długo powstawała. Wreszcie – uchwalona została ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Art. 172: Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, właściwa do rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć protestów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. […]

Pobierz PDF
Publikacje

Doradca to ktoś bliski

Miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca obchodzi 25 lecie działalności. Gratulujemy twórcom i życzymy dalszych sukcesów. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. “Doradca to ktoś bliski” autorstwa mec. Jerzego Pieróg opublikowanym na łamach trzechsetnego numeru Zamówienia Publiczne Doradca.

Pobierz PDF
Publikacje

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Pierwszy raz w historii jednolitego systemu zamówień publicznych ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów określających zasady pozasądowego rozwiązywania sporów.