Oferta dla wykonawcy

Współpraca z zespołem Kancelarii to gwarancja uniknięcia formalno-prawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach, a w konsekwencji duża szansa na uzyskanie intratnego kontraktu. Naszym klientom oferujemy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego przy jednoczesnym wskazaniu ryzyka
  • pomoc w przygotowaniu wniosków i ofert oraz sporządzenie strategii działania w celu pozyskania zamówienia
  • kompleksowa obsługa procedury odwoławczej, w tym reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem okręgowym
  • sporządzanie wniosków, pism, wyjaśnień, uzupełnień składanych na wezwanie zamawiającego
  • udział w negocjacjach
  • sporządzanie projektów umów z podwykonawcami oraz umów z konsorcjum
  • doprowadzenie do zwrotu nieprawnie zatrzymanych wadiów w związku z uczestnictwem naszych Klientów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Doświadczenie

Zespół Kancelarii posiada ogromne doświadczenie w doradztwie oraz w reprezentowaniu wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych

  • dzięki naszemu doradztwu Klienci Kancelarii wygrali dziesiątki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego uzyskując podpisując ciekawe kontrakty
  • możemy pochwalić się wysoką skutecznością przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • z sukcesem zakończyliśmy wszystkie sprawy o zwrot wadium, w których reprezentował wykonawców, w tym m.in. na kwotę ponad 1 mln zł
Skontaktuj się z nami

Klienci