2019 r.:Prawo zamówień publicznych. Komentarz

2019 r.: Prawo zamówień publicznych. Komentarz
15 wydanie
Seria: Duże Komentarze Becka
Wydawnictwo C.H. Beck
2019

Prezentowane wydanie 15. zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz najnowsze poglądy doktryny. Autor omówił także zmiany wprowadzone m.in.: ustawą z 20.7.2018 r., która doprecyzowała przepisy regulujące kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych oraz ustawą z 21.2.2019 r., która dostosowuje przepisy PZP do RODO.

Serdecznie zapraszamy do zakupu Komentarza na stronie wydawnictwa C.H. Beck.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami