Czy niezawodna platforma zakupowa to platforma bezusterkowa? – ciekawy wyrok w aspekcie elektronizacji zamówień

W dniu 12 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, z którego mogą ucieszyć się Zamawiający udzielający zamówień za pomocą platform elektronicznych (KIO 870/20).
W wyroku tym Izba zgodziła się z tezą prezentowaną przez Kancelarię reprezentującą Przystępującego po stronie Zamawiającego, że narzędzie wykorzystywane przez Zamawiających ma być niezawodne, co nie znaczy bezbłędne. Sam fakt, że na platformie wystąpił błąd nie jest wystarczające do uznania, że doszło do naruszenia art. 10 b ustawy Pzp poprzez niezapewnienie przez zamawiającego narzędzia umożliwiającego złożenie oferty. Równie istotne dla oceny niezawodności działania platformy jest sposób reakcji na zakłócenie i szybki serwis.
W stanie faktyczny tej sprawy niesporna była okoliczność wystąpienia błędu uniemożliwiającego synchronizację konta wykonawcy z platformą. Zamawiający i Przystępujący podnosili jednak, że błąd ten został usunięty w ciągu kilku minut w trakcie rozmowy z serwisantem. Niezłożenie oferty wynikało z faktu, że rozmowa ta odbyła się w ostatniej chwili i wykonawca nie miał już czasu, aby w sposób prawidłowy złożyć ofertę. Gdyby Wykonawca dochował staranności po swojej stronie wówczas zapewne mógłby złożyć ofertę.
Izba w uzasadnieniu wyroku wprost stwierdziła: „W tych okolicznościach nie było podstaw do uznania, iż dostarczone przez Zamawiającego narzędzie nie spełniało cech dostępności i interoperacyjności, o czym nie mógł świadczyć sam fakt kłopotów z synchronizacją platform. Wprawdzie było to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, to fakt, iż udało się sprawnie usunąć usterkę w trakcie rozmowy telefonicznej potwierdza możliwość skorzystania z narzędzie do złożenia oferty. Możliwość wystąpienia zakłóceń jest nieodzownym elementem komunikacji elektronicznej i dopiero wykazanie, iż Platforma nie zadziałała, mogłoby uzasadniać wnioski prezentowane przez Odwołującego.”
Szczególnie cenne dla Zamawiających wydaje się wyraźne stwierdzenie, że możliwość wystąpienia zakłóceń jest nieodzownym elementem komunikacji elektronicznej i wykonawca powinien to brać pod uwagę przystępując do składania oferty.

Klienta Kancelarii w tej sprawie z sukcesem reprezentowała radca prawny Joanna Presz-Król.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami