II Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców

II Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców, organizowane przez miesięcznik „Przetargi Publiczne” odbyło się w dniach 2-4 marca 2020 r. w Hotelu Folwark Łochów k. Warszawy. Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców to ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń wykonawców biorących udział w procedurze przetargowej. Forum było poświęcone analizie problemów związanych z realizacją zamówień publicznych oraz przedstawieniu praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą wątpliwości przedsiębiorców biorących udział w postępowaniach przetargowych.

Prelegentami podczas Forum z ramienia Kancelarii byli r. pr. Joanna Presz – Król,  adw. Jerzy Pieróg, adw. Grzegorz Matejczuk.

Zdjęcia zostały zrobione podczas II Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców, organizowanego przez miesięcznik „Przetargi Publiczne” w Łochowie w dniach 2-4 marca 2020 r. Autor zdjęć: Maciej Gillert.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami