Kancelaria z sukcesem reprezentowała Wykonawcę przed KIO

Prawnicy z Kancelarii Pieróg & Partnerzy z sukcesem reprezentowali Odwołującego ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na „Modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”, prowadzonym przez Komendę Główną Policji.

W wyroku uwzględniającym odwołanie Izba nakazała zamawiającemu wydłużenie terminu składania ofert o kolejne 22 dni oraz potwierdziła zakreślone w opisie przedmiotu zamówienia zasady przeprowadzania testów zasięgów radiowych. Ponadto, zamawiający jeszcze przed rozprawą uwzględnił zarzuty zmierzające do zmniejszenia odpowiedzialności kontraktowej wykonawców.

W trakcie postępowania odwoławczego Odwołującego reprezentowali r. pr. Joanna Presz – Król i r. pr. Adrian Bura.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami