KIO unieważniła umowę w postępowaniu pn.: „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”!

Klient Kancelarii ubiega się o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”. Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone z udziałem klienta w trybie przetargu nieograniczonego, która to czynność została następnie skutecznie zakwestionowana przez prawników z Kancelarii. Zamawiający zaskarżył jednak niekorzystne dla siebie rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie, i jednocześnie wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w rezultacie którego zawarł umowę z konkurentem klienta.

Klient Kancelarii zdecydował się wnieść odwołanie kwestionujące zasadność wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Skuteczna argumentacja prawników z Kancelarii doprowadziła do wydania przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku unieważniającego w całości i ze skutkiem od dnia jej zawarcia umowę zawartą w tym trybie, o wartości 152.585.000,00 zł brutto.
Niniejsze bezprecedensowe orzeczenie Izby otwiera klientowi Kancelarii drogę do uzyskania przedmiotowego zamówienia.

Na rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą klienta Kancelarii z sukcesem reprezentowali r.pr. Joanna Presz – Król i r.pr. Adrian Bura.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami