Klient Kancelarii z szansą na uzyskanie zamówienia o wartości ponad 600 000,00 zł po uwzględnieniu odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą

W postępowaniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej prowadzonym przez gminę z Województwa Świętokrzyskiego odrzucono ofertę klienta Kancelarii działającego w formie spółki cywilnej. W ocenie Zamawiającego oferta nie została prawidłowo podpisana ponieważ jeden z trzech podpisów elektronicznych złożonych przez wspólników na ofercie jest wadliwy co uniemożliwia uzyskanie potwierdzenia przeprowadzenia pozytywnego procesu walidacji przez programy weryfikujące Zamawiającego.

Prawnicy Kancelarii podnieśli i wykazali, że Zamawiający może przeprowadzić walidację dwóch pozostałych podpisów elektronicznych zgodnie z art. 32 eIDAS oraz, że do oferty załączone zostało cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa dla jednego ze wspólników spółki cywilnej, który akurat złożył prawidłowy podpis. Odrzucenie oferty klienta Kancelarii było tym samym przedwczesne. Dla skuteczności czynności prawnej wystarczające było bowiem podpisanie oferty przez pełnomocnika. Zamawiający zobowiązany był zatem najpierw wezwać klienta Kancelarii do uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie art. 128  ust. 1 w zw. z art. 266 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający zaniechał tej czynności, a zatem złożenie odwołania było konieczne.

Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła argumentację prawników Kancelarii i uwzględniła odwołanie w całości. Klient Kancelarii ma tym samym szansę uzyskać zamówienie o wartości ponad 600 000,00 zł.

Klienta na rozprawie reprezentował radca prawny Kacper Kaleta.

Odwołanie przygotowywali aplikant radcowski Justyna Góźdź oraz radca prawny Kacper Kaleta.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami