Kolejne odwołanie klienta kancelarii uwzględnione!

Prawnicy z Kancelarii Pieróg & Partnerzy po raz kolejny z sukcesem reprezentowali Odwołującego ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na „Modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”, prowadzonym przez Komendę Główną Policji.

W wyroku uwzględniającym odwołanie Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego z uwagi na rażąco niską cenę oraz jej niezgodność z treścią SIWZ, a także skorygowanie w ofercie oczywistej omyłki pisarskiej.
Niniejsze orzeczenie otwiera klientowi kancelarii drogę do uzyskania zamówienia wartego blisko 200 milionów złotych.

W trakcie postępowania odwoławczego Odwołującego reprezentowali adw. Jerzy Pieróg i r. pr. Adrian Bura.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami