Kolejne sukcesy Kancelarii przed KIO

Wyrokiem z dnia 1.10.2020 r., sygn. akt KIO 2231/20, KIO uwzględniła w całości odwołanie Klienta Kancelarii w postępowaniu prowadzonym przez GDDKiA. Korzystne rozstrzygnięcie sporu oznacza przywrócenie Klienta do postępowania i przywraca szansę na wybór jego oferty, jako najkorzystniejszej. W ramach zarzutów odwołania skutecznie wykazano brak podstaw do wykluczenia z postępowania z uwagi na obowiązek Zamawiającego zbadania doświadczenia własnego Klienta, zgłoszonego w pierwszym wykazie usług, oraz doświadczenia podmiotu trzeciego zgłoszonego w wykazie uzupełnionym na wezwanie. Z ramienia Kancelarii sprawę prowadził adw. Grzegorz Matejczuk.

W innym postępowaniu, prowadzonym także przez GDDKiA, odwołanie wniesione na rzecz Klienta przyniosło równie korzystny efekt. W ramach zarzutów odwołania skutecznie wykazano konieczność unieważnienia czynności wyboru oferty konkurencyjnego wykonawcy oraz jej odrzucenie z uwagi na niezgodne z ustawą Pzp zaoferowanie cen poniżej minimalnych kosztów pracy (wyrok KIO z dnia 24.08.2020 r., sygn. akt KIO 1742/20). Z ramienia Kancelarii sprawę prowadził adw. Jerzy Pieróg oraz adw. Grzegorz Matejczuk.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami