Kolejny sukces Kancelarii w postępowaniu pn.: „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”.

Prawnicy z Kancelarii sporządzili odwołanie kwestionujące czynność odrzucenia oferty Klienta Kancelarii z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ oraz czynność unieważnienia postępowania z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.
Pomimo próby wykazania przez Zamawiającego, iż niezgodność oferty Klienta z treścią SIWZ opiera się aż na 18 podstawach faktycznych, skuteczna argumentacja prawników z Kancelarii przedstawiona zarówno w treści odwołania jak i na rozprawie doprowadziła do uwzględnienia odwołania w całości.
Niniejsze orzeczenie przybliża Klienta Kancelarii do uzyskania zamówienia o wartości kilkuset milionów złotych.
Zwycięskiego wykonawcę reprezentowali r. pr. Joanna Presz-Król oraz r.pr. Adrian Bura.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami