Kolejny sukces Kancelarii w sprawie KSI – ZUS

Krajowa Izba Odwoławcza po 3 terminach rozpraw w dniu 29 kwietnia 2019 r., wydała wyrok w którym w całości oddaliła odwołanie Konsorcjum Comarch S.A. i tym samym potwierdziła legalność udzielenia zamówienia na utrzymanie oraz wsparcie eksploatacji KSI ZUS w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie Asseco Poland S.A. Sprawa należała do precedensowych z uwagi na fakt, że natychmiastowa konieczność udzielenia zamówienia wynikała z częściowego rozwiązania przez ZUS umowy na utrzymanie KSI z konsorcjum Comarch oraz z powodu skali i znaczenia projektu dla bieżącej działalności ZUS, a co za tym idzie bezpieczeństwa państwa.

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z argumentacją Pełnomocników Zamawiającego podnoszonych w trakcie rozprawy i potwierdziła, że Zamawiający nie naruszył żadnego z zarzucanych mu przepisów prawa. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej częściowe rozwiązanie umowy  w okolicznościach niniejszej sprawy zostało prawidłowo zakwalifikowane przez Zamawiającego jako sytuacja wyjątkowa, uzasadniająca udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3) PZP.

W projekcie na bieżąco Zamawiającemu doradzali, a następnie z sukcesem reprezentowali go przed Krajową Izbą Odwoławczą:        r. pr. Joanna Presz – Król oraz adw. Jerzy Pieróg.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami