Konferencja WARS-ZAM 2019

W dniach 22-24 października 2019 r. odbyła się konferencja WARS – ZAM 2019  Zamówienia publiczne w obliczu nowej ustawy Pzp. Konferencja była okazją, aby w gronie specjalistów z zakresu prawa zamówień publicznych omówić najważniejsze kwestie związane z nową ustawą Pzp.

Z ramienia Kancelarii drugiego dnia Konferencji wykład dotyczący „Zamówienia z wolnej ręki według nowej ustawy Pzp”, wygłosiły r. pr. Joanna Presz-Król oraz adw. Żaneta Urbaniak.
Dodatkowo, trzeciego dnia Konferencji r. pr. Magdalena Marciniak oraz apl. radc. Kacper Kaleta odpowiadali na pytania uczestników konferencji w ramach stolika eksperckiego. Niewątpliwie taka bezpośrednia forma spotkania pozwoliła na ciekawe dyskusje o bieżących problemach uczestników rynku zamówień publicznych.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami