Laur Collegium Witelona dla Mecenasa Jerzego Pieróg

W miniony poniedziałek odbyło się uroczyste Posiedzenie Senatu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Ważnym punktem programu było wręczenie „Lauru Collegium Witelona Uczelnia Państwowa”, którym został wyróżniony Mecenas Jerzy Pieróg.

https://bip.collegiumwitelona.pl/attachments/download/3003

Laur przyznawany jest osobom fizycznym lub prawnym, które swoją pracą i działalnością przyczyniły się do znacznego rozwoju Uczelni, podnoszenia jakości kształcenia oraz umocnienia pozycji Uczelni w regionie,  w kraju lub zagranicą.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami