Mec. Jerzy Pieróg mediatorem stałym Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP

W dniu 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy nowego Prawa zamówień publicznych dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych. Jednym ze sposobów rozwiązywania tych sporów jest mediacja lub koncyliacja prowadzona przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP.
Z przyjemnością zatem informujemy, iż mec. Jerzy Pieróg został powołany przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP Pana Mariusza Haładyja na Mediatora Stałego oraz Koncyliatora Stałego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.
Przy okazji informujemy też, iż z usług tegoż Sądu w zakresie mediacji i innych sposobów rozstrzygania sporów korzystać można w każdej chwili, niezależnie od wejścia w życie nowych przepisów Prawa zamówień publicznych.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami