Mec. Jerzy Pieróg uczestniczył w posiedzeniu rządowego Komitetu ds. Kontroli

W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, powołanego przez wicepremiera Jarosława Gowina, działającego na podstawie art. 493 n. ustawy Prawo zamówień publicznych. Obrady trwały prawie 3 godziny, były bardzo merytoryczne, a przede wszystkim dobrze przygotowane przez Przewodniczącego Komitetu – dyrektora Przemysława Grosfelda z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
Miło nam poinformować, że w posiedzeniu Komitetu, z głosem doradczym, uczestniczył mec. Jerzy Pieróg, który w Radzie Zamówień Publicznych kieruje zespołem do spraw kontroli.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami