Podpisanie umowy o wartości ok 15 mln złotych netto na remont silnika Turbozespołu gazowego

W dniu 25 lipca 2019 roku w siedzibie PEC Siedlce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Siedlcach odbyło się spotkanie podczas, którego podpisana została umowa na remont główny Silnika Turbozespołu gazowego zainstalowanego w Elektrociepłowni Gazowej Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podkreślenia wymaga fakt, iż jest to pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce, które za przedmiot miało remont silnika Turbozespołu gazowego.

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy to 3 486 760,00 euro netto.

Postępowanie w imieniu pełnomocnika Zamawiającego – Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy prowadzili adwokat Żaneta Urbaniak i aplikant radcowski Kacper Kaleta.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami