Podpisanie umowy przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach

Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 lipca 2020 r. odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetycznym w Siedlcach a firmą Solar Turbines Switzerland Sagl z siedzibą w Riazzino (Szwajcaria).

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 072-173044 w dniu 10 kwietnia 2020 roku.

Przedmiotem umowy jest wykonanie „Remontu głównego silnika turbozespołu gazowego TG3 zainstalowanego w Elektrociepłowni Gazowej Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. Wykonanie remontu planowane jest na w przełomie października i listopada 2020 r., a koszt przedsięwzięcia to około 16 milionów złotych.

Postępowanie w imieniu pełnomocnika Zamawiającego – Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy prowadzili radca prawny Joanna Presz – Król i aplikant radcowski Kacper Kaleta.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami