Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Pierwszy raz w historii jednolitego systemu zamówień publicznych ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów określających zasady pozasądowego rozwiązywania sporów.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami