Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej zabezpieczenia erodowanego brzegu w 8 km biegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów, pełnienie funkcji Biegłego w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami