Przetargi

Data publikacji
2023-07-12
Tytuł postępowania
Zamawiający

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice

Pełnomocnik Zamawiającego

PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Data publikacji
2023-06-13
Zamawiający

Rzecznik Finansowy

Pełnomocnik Zamawiającego

PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Data publikacji
2023-05-29
Zamawiający

Rzecznik Finansowy

Pełnomocnik Zamawiającego

PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Data publikacji
2023-04-28
Zamawiający

Rzecznik Finansowy

Pełnomocnik Zamawiającego

PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Data publikacji
2023-04-07
Zamawiający

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Pełnomocnik Zamawiającego

PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Data publikacji
2023-03-31
Zamawiający

Rzecznik Finansowy

Pełnomocnik Zamawiającego

PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Data publikacji
2023-02-28
Zamawiający

Powiat Krapkowicki

Pełnomocnik Zamawiającego

PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Data publikacji
2023-02-24
Zamawiający

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Pełnomocnik Zamawiającego

PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Data publikacji
2023-02-03
Zamawiający

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Pełnomocnik Zamawiającego

PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Data publikacji
2023-01-02
Zamawiający

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice

Pełnomocnik Zamawiającego

PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna