Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania inwestycyjnego: “Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technoligii Ogrodnicznych” (CIZTO)

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami