Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z wybudowaniem Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO) wraz z zagospodarowaniem terenu

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami