Sąd Apelacyjny prawidłowo odrzucił ofertę bez wyjaśniania jej treści

Sąd Apelacyjny w Warszawie prowadził postępowanie na dostawę sprzętu oraz oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie. W jednej z części odrzucił obydwie złożone oferty z uwagi na ich niezgodność z treścią siwz i unieważnił postępowanie w tym zakresie. Jeden z wykonawców nie zgodził się z odrzuceniem jego oferty domagając się stwierdzenia przez KIO, iż w takim przypadku zamawiający powinien najpierw zwrócić się o wyjaśnienie treści oferty. Wydając wyrok w dniu 1 marca 2021 r. KIO przyznała rację zamawiającemu uznając, że w zaistniałej sytuacji wyjaśnienia treści oferty musiałyby zmierzać do jej niedozwolonego uzupełnienia, a zatem domaganie się wyjaśnień było niezasadne. Wykonawca nie potwierdził bowiem w ofercie spełnienia jednego z istotnych wymagań co do przedmiotu zamówienia.
W postępowaniu przed KIO Sąd Apelacyjny był reprezentowany przez adw. Jerzego Pieróg.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami