Skarga przeciwko Dolnośląskiemu Centrum Onkologii oddalona

Dolnośląskie Centrum Onkologii prowadziło przetarg na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz świadczenie usług doradztwa technicznego podczas postępowania o zamówienie publiczne na budowę nowego szpitala onkologicznego. W wyniku dokonanej oceny ofert wybrało najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez konsorcjum trzech firm. Z wyborem tym nie zgodziła się spółka sklasyfikowana na drugiej pozycji. Podniosła wiele zarzutów przeciwko wybranemu Konsorcjum, wskazując przede wszystkim na brak odpowiedniego doświadczenia zarówno wykonawcy, jak i dedykowanego do realizacji zamówienia personelu. Wskazywała też na niezasadne przyznanie punktów w kryteriach oceny ofert. W maju 2020 r. KIO oddaliła odwołanie, nie znajdując wystarczających dowodów do uznania stanowiska odwołującego.
Spółka nie zgadzając się w wyrokiem KIO wniosła skargę do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Podtrzymała w niej wszystkie zarzuty, ale także wsparła nowymi dowodami i argumentami, domagając się jednocześnie przesłuchania świadków, których zeznania miałyby potwierdzić racje skarżącego, a jednocześnie podważyć dokumenty złożone w ofercie przez Konsorcjum oraz w wyjaśnieniach składanych na wezwanie zamawiającego.
Sąd Okręgowy po przeprowadzeniu rozprawy (we wrześniu 2020 r.) oraz po zebraniu dodatkowych wyjaśnień i stanowisk stron zawartych na piśmie, wydał wyrok w dniu 19 marca 2021 r. Na tak długie procedowanie niewątpliwie w znacznym stopniu wpłynęły ograniczenia związane z epidemią Covid-19. W wyroku, który strony wysłuchały zdalnie przy pomocy odpowiedniej aplikacji, Sąd Okręgowy oddalił wszystkie zarzuty skargi. Jednocześnie wyraźnie podkreślił, iż zeznania świadków nie mogą obalić treści dokumentów, których prawdziwości nikt nie zakwestionował. Dlatego nie uwzględnił wniosków o ich przesłuchanie.
Zamawiającego na etapie postępowania skargowego przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu reprezentował mec. Jerzy Pieróg.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami