Spór o kształt SIWZ w postępowaniu na utrzymanie i wsparcie eksploatacji Systemu informatycznego KSI ZUS zakończony

W dniu 22 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił obie skargi Wykonawcy na treść SIWZ w postępowaniu na utrzymanie i wsparcie eksploatacji Systemu informatycznego KSI ZUS (sygn. akt GA XXIII 1308/20 i 1317/20). Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego napawa nas dumą nie tylko z uwagi na fakt, że reprezentowaliśmy Zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych – tak przed Krajową Izbą Odwoławczą jak i przed Sądem Okręgowym ale również z uwagi na fakt, że prawnicy kancelarii od początku doradzają w tym niezwykle trudnym postępowaniu. Sąd Okręgowy, podobnie jak poprzednio Krajowa Izba Odwoławcza uznali, że zaopiniowane przez nas postanowienia SIWZ nie tylko są zgodne z przepisami prawa, ale co równie istotne odpowiadają interesowi obu stron umowy i nie naruszają żadnych standardów kontraktowych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w obu sprawach reprezentowała r.pr. Joanna Presz-Król.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami