Umowa na dokończenie wdrożenia ISOK podpisana!

W dniu 6 listopada 2018 r. podpisana została umowa na dokończenie wdrożenia produkcyjnego i utrzymanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Zamawiającym w tym projekcie są Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (następca Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej) i Instytut Meteorologii – Państwowy Instytut Badawczy. Po odstąpieniu od umowy z Qumak SA, a następnie po unieważnieniu przetargu nieograniczonego (z powodu braku ofert), po ponadmiesięcznych negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki umowa została podpisana z konsorcjum utworzonym przez firmę GISPartner z Wrocławia, poprzedniego podwykonawcy firmy Qumak.
Od sierpnia 2018 r. w rozwiązywaniu wielu zagmatwanych problemów prawnych i faktycznych oraz w opracowaniu nowej drogi wyjścia ze skomplikowanej sytuacji wspomagają Zamawiającego prawnicy Kancelarii PIERÓG & Partnerzy w osobach adw. Jerzego Pieróg i r.pr. Michała Bali. Oni też uczestniczyli w zakończonych sukcesem negocjacjach z nowym wykonawcą.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami