V Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi

W dniach 15-17 kwietnia 2024 roku odbędzie się V Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi.

W tym roku, po raz pierwszy, na swoje wystąpienie zaprasza Mecenasa Jerzego Pieróg, który będzie omawiał Praktyczne zastosowanie zasady efektywności w zamówieniach na dostawy i usługi.

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Konferencji!

To ogólnopolska konferencja, która w tym roku poświęcona jest w całości analizie problemów oraz praktycznym rozwiązaniom kwestii, które budzą największe wątpliwości i skierowana jest do osób odpowiedzialnych za realizację najczęściej przeprowadzanych postępowań w Polsce, czyli zamówień na wykonanie określonej usługi lub dostawy w celu zapewnienia bieżącej działalności jednostki albo realizacji zleconych jej zadań.

Patronat wydarzenia: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami