VIII Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

W dniach 12-14 czerwca 2024 roku odbędzie się w Gdańsku VIII Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej, tradycyjnie organizowane przez miesięcznik Przetargi Publiczne.

W tym roku Mecenas Jerzy Pieróg przedstawi zagadnienie mediacji w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście terminowego wydatkowania środków z KPO.

Mecenas Jerzy Pieróg w 2020 roku został powołany przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP Pana Mariusza Haładyja na Mediatora Stałego oraz Koncyliatora Stałego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.


Mediacja jest efektywnym i odformalizowanym postepowaniem polubownym polegającym na próbie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora. Mediator wspiera przebieg negocjacji, pomaga w przełamaniu impasu, łagodzi powstające napięcia oraz pomaga stronom w wypracowaniu obustronnie satysfakcjonującego porozumienia i ostatecznej ugody.

źródło: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/podstawowe-informacje


Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum!

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami