Webinarium: Nowa ustawa o zamówieniach publicznych

Webinarium pt: “Nowa ustawa o zamówieniach publicznych” którego organizatorem była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Centrum Rozwoju MŚP odbyło się 15 kwietnia 2021 r.

Webinarium poprowadził Paweł Skrodzki – radca prawny.

W programie:

  • Zamówienia klasyczne, sektorowe, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, subsydiowane.
  • Progi unijne.
  • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – pełna elektronizacja zamówień.
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – korzystanie z zasobów innych wykonawców.
  • Konsorcjum.
  • Tryb podstawowy w postępowaniu krajowym.
  • Podstawowe gwarancje równości stron umowy (klauzule abuzywne, określanie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach, latach; waloryzacja; zaliczki i płatności częściowe).
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  • Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
  • Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Więcej pod linkami: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/69964:nagranie-z-webinarium-nowa-ustawa-o-zamowieniach-publicznych, https://www.youtube.com/watch?v=zjlhs6KUZ44

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami