Wielomilionowy przetarg zakończony sukcesem

Kancelaria Pieróg & Partnerzy z sukcesem reprezentowała Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sporze dotyczącym rozstrzygnięcia wielomilionowego przetargu na „Świadczenie usług ciągłości działania dla środowiska systemowego Mainframe”.
Wyrokiem z 29 października 2018 r., sygn. KIO 1993/18, Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła wszystkie zarzuty Odwołującego, potwierdzając prawidłowość czynności Zamawiającego.
Z ramienia Kancelarii doradztwem prawnym na etapie samego postępowania o udzielenie zamówienia oraz reprezentacją Zamawiającego w sporze przed KIO zajmowali się mec. Grzegorz Matejczuk oraz mec. Joanna Presz-Król.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami