Wygrana w imieniu strategicznego Klienta sektorowego: spółki Centralny Port Komunikacyjny

Przy udziale prawników naszej Kancelarii 10 sierpnia br. Izba rozpoznała odwołanie wniesione przez jednego z wykonawców umowy ramowej. Dotyczyło ono wykonania inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby analiz i dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych związanych z budową CPK.
Odwołanie odnosiło się do zamówienia cząstkowego, jakim było sporządzenia właściwej inwentaryzacji przyrodniczej dla obszaru ponad 25 tys. hektarów. Zamawiającemu zarzucono brak czynności w postępowaniu w zakresie zbadania istnienia rażąco niskiej ceny u trzech oferentów, a ponadto nieodrzucenia tych ofert z powodu jej wystąpienia.
Odwołanie zostało oddalone w całości, potwierdzając prawidłowość działań Zamawiającego nie tylko w sferze formalnej, czyli  wystosowania wszelkich niezbędnych wezwań, ale też prawidłowej oceny merytorycznej wyjaśnień potwierdzających, że zaoferowane w postępowaniu ceny były realne i w pełni rynkowe. 
W postępowaniu Zamawiającemu doradzały r.pr. Joanna Presz -Król i r.pr. Magdalena Marciniak. W świetle obostrzeń związanych z obecną sytuacją epidemiczną na rozprawie z ramienia Kancelarii Klienta reprezentowała wyłącznie mecenas Magdalena Marciniak.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami