XIV Forum Przetargów Publicznych

W dniach 14-16 października 2019 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy odbyło się XIV Forum Przetargów Publicznych. Jest to największa w Polsce konferencja dedykowana funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych. Najwybitniejsi eksperci w dziedzinie prawa zamówień publicznych spotkali się, aby po raz czternasty pochylić się nad problemami występującymi w praktyce stosowania ustawy Pzp.

Z ramienia Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, prelekcję na temat „Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – omówienie kluczowych zagadnień na bazie projektu nowej ustawy” wygłosił mec. Jerzy Pieróg.
Grono najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie prawa zamówień publicznych zasilili w tym roku adw. Żaneta Urbaniak oraz adw. Grzegorz Matejczuk, odpowiadając na pytania uczestników konferencji w ramach stolika eksperckiego.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami