XV Forum Przetargów Publicznych

W dniach 12-14 października 2020 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy odbędzie się XV Forum Przetargów Publicznych.

Tematem przewodnim Forum będzie nowe Prawo zamówień publicznych.
Forum to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz piętnasty spotkamy się w gronie najlepszych ekspertów i praktyków, aby przez trzy dni wspólnie omówić problemy występujące w praktyce stosowania prawa zamówień publicznych.

Celem spotkania będzie przedstawienie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi.

Z ramienia Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, prelekcję na temat „Pozasądowe rozstrzyganie sporów jako sposób polubownego ich rozwiązywania” wygłosi mec. Jerzy Pieróg.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami