XVI Forum Przetargów Publicznych

W dniach 11-13 października 2021 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy odbyło się XVI Forum Przetargów Publicznych.

Forum to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz szesnasty spotkanie odbyło się w gronie najlepszych ekspertów i praktyków, aby przez trzy dni wspólnie omówić problemy występujące w praktyce stosowania prawa zamówień publicznych.

Celem spotkania było przedstawienie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi.

Z ramienia Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, prelekcję na temat „Kontrola w zamówieniach publicznych – nowa jakość czy kontynuacja? Nowe zasady kontroli, instytucje kontrolne, rola Komitetu ds.Kontroli, rodzaje kontroli” wygłosił mec. Jerzy Pieróg.

Więcej informacji pod linkiem: https://forum.przetargipubliczne.pl/

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami