XVIII Forum Przetargów Publicznych

W dniach 9-11 października 2021 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy odbyło się XVIII Forum Przetargów Publicznych.

Forum Przetargów Publicznych to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz osiemnasty spotkali się najlepsi eksperci i praktycy, aby przez trzy dni wspólnie omówić problemy występujące w praktyce stosowania prawa zamówień publicznych.

Celem spotkania było przedstawienie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi.

Z ramienia Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, prelekcję na temat „Zasady w pzp i ich rola w udzielaniu zamówień publicznych (dokonywanie wydatków ze środków publicznych), zasada efektywności w trzech kategoriach: ekonomicznej, jakościowej oraz prowadzenia procedury” wygłosił mec. Jerzy Pieróg.

Grono najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie prawa zamówień publicznych zasiliły w tym roku mec. Anna Packo oraz mec. Katarzyna Latecka, odpowiedając na pytania uczestników konferencji w ramach stolika eksperckiego.

Więcej informacji: https://forum.przetargipubliczne.pl/

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami