Agnieszka Sznajder

Zespół

Specjalizuje się w prawie wodnym, prawie ochrony środowiska oraz prawie budowalnym.

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Absolwentka studiów doktoranckich – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikowany project manager IPMA. Trener prowadzący szkolenia z prawa wodnego, prawa budowlanego oraz postępowania administracyjnego. Absolwent studiów prawniczych oraz studiów na kierunku europeistyka o specjalności Fundusze i projekty.

Doświadczenie

  • posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym m.in. z zakresu prawa wodnego oraz prawa budowlanego;
  • współpracuje z przedsiębiorcami m.in. z branży deweloperskiej, przemysłowej czy produkcji żywności w bieżącej działalności oraz planowaniu i realizacji nowych inwestycji;
  • opiniuje zamierzenia inwestycyjne pod kątem wymagań wodnoprawnych,  budowlanych i środowiskowych,   reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych z tego zakresu; prowadzi szkolenia z zakresu prawa wodnego i postępowania administracyjnego
  • aktywny uczestnik konferencji i seminariów naukowych, a także spotkań branżowych w zakresie budownictwa i gospodarki wodnej;
  • autor ekspertyz, monografii prawniczych, artykułów naukowych i artykułów w czasopismach branżowych;
  • prowadzi obsługę prawną podmiotów korporacyjnych i indywidualnych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (głównie prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego) oraz prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.