Katarzyna Karczewska

Zespół

Specjalizuję się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie medycznym.

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zdobyte w instytucjach zamawiającego w jednostkach sektora finansów publicznych tj. Politechnika Warszawska, Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze w Warszawie.

Doświadczenie

  • posiada kilkuletnie doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy, sporządzaniu i weryfikacji planów zamówień publicznych;
  • weryfikowała i tworzyła dokumentację przetargową w tym Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz projekty umów, uczestniczyła w postępowaniach w roli sekretarza komisji przetargowej;
  • kompleksowo przygotowuje i weryfikuje dokumentację przetargową;
  • doradza zamawiającym oraz wykonawcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.